top of page

מאי בגינה 

נקודות.png

רוב השדה כבר מצהיב, קרירות בערבים ולעיתים גם בימים, מזכירה לנו שהאביב עוד כאן. הימים מתארכים וצמחי החורף מתמלאים זרעים

בגינה אנו נפרדים מהגזר עד לסתיו הבא ואוספים זרעים מהצמחים שפרחו. החיטה שזרענו באוקטובר יבשה ובשלה לקציר ואנו ממשיכים בשתילות הקיץ. בשתילים וזרעים חדשים מוודאים שהאדמה לחה כל הזמן כדי למנוע התייבשות של גידולי הקיץ הרכים

המזיקים מתרבים - ואנו מתגוננים על ידי כיסוי פירות, פרישת רשתות וגם הזמנת מדבירים טבעיים.

מגזמים שיחי תבלין לחצי הגובה כדי לחדש תנובה. זמן להדלות את הגפן

בשדה : מתחילים בליקוט זרעי בר של צמחי החורף

ביער תותי העץ מבשרים את ראשיתה של עונת הפירות. 

מה עושים החודש

bottom of page