top of page

שפע בכל מקום, בכל זמן.

בגינה בשדה וביער

חודש ינואר

הימים מתארכים והשדה מתחיל להתחמם. השקד ושאר העצים מתחילים להתעורר מתרדמת החורף וזה הרגע המתאים לאסוף ייחורים של עצים נשירים לריבוי עצים ולהרכבות. בגינה עדיין נחים משתילות וזריעות אבל ממשיכים בעישוב ומעניקים לעצים מנת דשן לקראת ההתעוררות. בחממה ממשיכים להכין שתילי חורף ןמתחילים להוסיף ירקות קיץ - חמניה קישור מלון דלעת פלפל ואבטיח .

השדה שופע בירק 

מה עושים החודש

bottom of page