top of page

שפע בכל מקום, בכל זמן.

בגינה בשדה וביער

חודש דצמבר

החורף כאן .צמחי הבר עולים ומוריקים, הנבטים הופכים לצמחים אמיתיים וניתן כבר ללקט חובזות סרפדים גדילן מרוות ירושלים ואפילו התחלת אספרגוס.

בגינה, מפסיקים לזרוע ולשתול (חוזרים לעבודה כשיתחיל להתחמם) , מעשבים את הערוגות כדי למנוע תחרות על מזון ושמש עם עשבי הבר החזקים, מחפים ערוגות כדי למנוע נביטה ולשמור על האדמה והצמחים מהקור.

אם לא יורד גשם מקפידים להשקות,

צמחי הגינה יצמחו כעת בקצב יותר איטי ובצלים ופקעות אוגרים מזון ומים לפריחה מההמת בהמשך

זה הזמן לצאת לשדה ללחך עשבי בר

יולי

מה עושים החודש

bottom of page