top of page

פברואר בגינה

נקודות.png

חודש חדש התחיל לו.
החורף עדיין כאן, אף ימים של שמש טובה מבשרים לנו שהאביב מתקרב. הימים הולכים ומתארכים והאדמה מתחממת, וזה ניכר בהתעוררות העצים, בפרחים שמתרבים בכל רגע שמשי, בדבורים שחוגגות את ההתחממות, ועוד ועוד. 

בגינה, ניתן לראות שהצמחים מאצים את התפתחותם, וזה הזמן לחדש את עבודות הגינה: להמשיך בזריעות ובשתילות של ירקות חורף, שיניבו עם האביב. 

זה גם זמן להיזכר שהאביב והקיץ קרבים, ולהכין שתילים של ירקות קיץ, שיתחילו להכנס לאדמה בחודש הבא. 

האדמה מתחממת והעצים מתחילים להתעורר משנת החורף. הראשון שבהם הוא השקד, ובימים אלה, בסנכרון מטורף עם חג האילנות, הוא מתחיל לפרוח, בעיר ובכפר. 

חג החגים, ט"ו בשבט, כבר כאן, וזהו האות לריבוי עצים; זמן לשתול, זמן לטול ייחורים, זמן לזרוע זרעים של פירות, וזמן להרכבת עצים. 

צמחי הבר מגביהים ומתחילים לפרוח, נצלו את ימי החורף השמשיים לצאת אל השדות ולהנות מהיופי הצבעוני הזה. 

מה עושים החודש

נקודות.png
bottom of page