top of page

אפריל בגינה 

נקודות.png

הימים מתחממים ומתארכים, מזג האוויר נעים לנו ולצמחים ואנו מתחילים בתקופת זריעות ושתילות של צמחי הקיץ.

בגינה גוזמים את צמחי התבלין, שותלים וזורעים דלועים, תירס, עגבניה, בזיליקום, נענע, חמניה

וגם עצים.

בחממה : מכינים ייחורים של צמחי תבלין ופרחים רב- שנתיים .  ושתילי קיץ למחזורים הבאים דלועים, חצילים, עגבניות, פלפלים, ריחן . בשדה : השדה פורח השיבולים מתמלאות וקטניות הבר בשיאן - כדי לאכול חייבים להכיר!

​ביער פורחים האילנות הארצישראלים. 

מה עושים החודש

bottom of page