top of page
118654725_1790552271101312_8915000489810

שפע בכל מקום, בכל זמן.

בגינה בשדה וביער

חודש ספטמבר

שנה חדש מתחילה בשדה בגינה וביער. עדיין חם אך הימים מתקצרים.

הלחות המתגנבת וירידה קלה בעומס החום מאפשרים להכין שתילים ראשונים של צמחי חורף.

בגינה : שומרים זרעי קיץ מהצמחים שסיימו ומחדשים ערוגות לקראת שתילות וזריעות הסתיו.

מפזרים קומפוסט בערוגות גם מסביב לשיחים ועצים 

בחממה : מכינים שתילי חורף למחזורי השתילה הבאים

ביער מניבים הסומק החרוב העוזרר והאשחר ובשדה מתייבשים זרעי השומר.

יולי

מה עושים החודש

bottom of page