• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

אני גאה להיות חלק מתרבות שמקדישה יום לאילנות, אם יש יצורים בעולם שראויים שנקדיש להם יום מחיינו - הרי אלו...

דוקא כשגידלתי גן ירק, גיליתי את נפלאותיהם של צמחי הבר. למה כדאי לשמור על השכנים הירוקים והפראיים של הגינה...

ביום סתיו בהיר הגעתי לכפר ולג'ה ללמוד הלכה למעשה על חקלאות מסורתית בטרסות. חזרתי עם רשמים וגם מתכון ל...

שימור זרעים, זרעי בר, זני מורשת, ירקות

כולנו התחלנו בזרע.

גם אני, על חלומותיי, גופי ורגשותיי הייתי פעם זרעון קטן, פוטנציאל.

זרעי הצמחים אוצרים בתו...

האביב כבר מעבר לפינה, וסביב לגינה צמחי הבר גדלים בשפע ומכסים כל חלקת אדמה.

העונה הזו, שבה האביב מתגנב אל ה...

עץ נמוך ממשפחת האשחריים.

בעל פרי יער נהדר המבשיל ומניב בשפע בחודשי הקיץ והסתיו.

העלים מעוגלים והענפים מסתיי...

Please reload

Featured Posts

שבט בשבט

January 30, 2018

1/3
Please reload

Recent Posts